Enebolig i Drøbak

Opparbeidelse av gårdsplass

Eksisterende asfalt og underlagsmasser ble gravd opp og kjørt til egnet depot, da disse ikke var egnet for ny opparbeidelse. Nivåene ble justert og blant annet hevet noe inn mot huset, for å sikre en mer hensiktsmessig håndtering av overflatevannet. Plasseringen og "avtrykket" av rundkjøringen ble noe justert for å sikre en mer hensiktsmessig kjørebane hele veien rundt. Videre ble gammel storgatestein benyttet som omramming i ytter- og innerkant av kjørebanen, i tillegg til at det ble satt brostein på noen områder mot huset og en gammel låvebro, for å skape en helhetlig utførelse i kombinasjon med asfalten.

Videre la vi ferdigplen i rundkjøringen og på store deler utenfor, i tillegg til at det ble tilført noe nye beplantning.