Enebolig på Tåsen

Komplett opparbeidelse av hageanlegg, inkludert svømmebasseng

Vi har utført alt av grunnarbeider ifm bassenget, samt plassering av selve bassenget og nødvendig oppfylling rundt for å få en nødvendig stabil situasjon for bassenget. I tillegg har vi oppført teknisk rom (bod) og utført all nødvendig montering av teknisk rom og nødvendig utstyr til bassenget, og bistått kunden med igangsetting og oppstart, til og med badeklart basseng. Vi skal bistå med vinterstenging og våroppstart av bassenget fremover også.
Det er oppført terrasser i flere nivåer på bassengområdet, hvor det er benyttet Kebony Character terrassebord. Det er også oppført en levegg for å skape en ramme rundt deler av bassenget, ettersom hagen er stor og i utgangspunktet fremsto litt for åpen.
Videre har vi bistått kunden med rådgivning og fullstendig opparbeidelse av hagen, med justering av nivåer, flyttet eksisterende flaggstang, mye beplantning i hagen og i oppførte plantekasser på terrasseområdet, utlegging av ferdigplen og tråkkhelleganger med skifer som kunden delvis hadde selv.