Enebolig i Drøbak

Komplett hageanlegg

Vi har skiftet kledning på bolig og etterisolert, oppført en stor garasje, sprengt ut deler av tomten, stablet store sprengssteinmurer og støpt mindre støttemurer, begge deler med stedlig sprengstein. Opparbeidet støpte skiferterrasser og gangarealer rundt hele boligen, montert tre-terrasser og plantekasser, satt brostein rundt asfaltert gårdsplass og levert et komplett grønt-anlegg med beplantning og gressarealer.