Kontakt

Oppdrag/prosjekter:
Geir Johannessen
mail: geir@dengodenabo.no 
mobil: 951 10 141

Administrativt/økonomi:
Jannike Grønli
post@dengodenabo.no
mobil: 926 07 394

Postadresse:
Postboks 245, 1446 Drøbak

Kontor Oslo: 
Engebretsvei 3, 0275 Oslo 

Kontor Drøbak: 
Storgata 12, Drøbak Sentrum 

Org.nr:
918 035 184