Kontakt

Oppdrag/prosjekter:
Geir Johannessen
mail: geir@dengodenabo.no 
mobil: 951 10 141

Administrativt/økonomi:
Jannike Grønli
post@dengodenabo.no
mobil: 926 07 394

Postadresse:
Ekeveien 10, 1446 Drøbak

Lager: 
Engebretsvei 3, 0275 Oslo 

Org.nr:
998 536 871